Ostvarivanje prava u oblasti zaštite podataka o ličnosti

30.06.2022.

U cilju pružanja pomoći građanima koji žele da se informišu o tome kako se njihovi lični podaci obrađuju i da zaštite svoja prava izradili smo smernice koje se nalaze u nastavku.
     


Pored smernica na ovoj stranici moguće je preuzeti i primer popunjenog formulara-  Zahteva za ostvarenje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Kategorije

PrivatnostVestiSačuvaj privatnost – odupri se pritisku