Izveštaj o procesu donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

21.07.2022.


Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Autori: Ana Toskić Cvetinović, Damjan Mileusnić
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Godina: Beograd, 2022.
Inicijativa za zaštitu privatnosti marginalizovanih grupa u online sferi sprovodi se uz podršku Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI) u okviru svog regionalnog programa Internet slobode, koji za cilj ima da izgradi kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva, proširi mreže i podrži lokalne inicijative u regionu u borbi protiv zakona koji ograničavaju slobodu na internetu.

ABA ROLI je međunarodna razvojna organizacija koja promoviše pravdu, ekonomske mogućnosti i ljudsko dostojanstvo kroz vladavinu prava.

 

Izjave izražene u ovom izveštaju su isključivo autorske i nisu odobrene od strane Delegatskog doma ili Upravnog odbora Američkog udruženja pravnika, niti Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika, niti predstavljaju stav ili zvaničnu politiku Američkog udruženja pravnika/ ABA Inicijative za vladavinu prava. Ništa navedeno u ovom izveštaju se ne smatra pružanjem pravnih saveta u konkretnim slučajevima. Za sadržaj analize su odgovorni Partneri Srbija i ona ne odražava nužno stavove donatora ili ABA/ABA ROLI.

Kategorije

PrivatnostPublikacijePartneri Srbija