Komunikacija građana i Narodne skupštine u Republici Srbiji

20.07.2022.


 Izdavač:
Partneri Srbija
 Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
 Autor studije: Damjan Mileusnić
 Recenzentkinja: Tamara Branković
 Lektura i korektura: Milica Tošić
 Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
 Godina: Beograd, jul 2022.


Ova studija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

PublikacijePartneri SrbijaGrađani imaju moćDemokratska infrastruktura