Poverenik na osnovu incijative Partnera Srbija zabranio Domu zdravlja Stari Grad obradu biometrijskih podataka zaposlenih

30.08.2022.

Nakon inicijative Partnera Srbija,  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) sproveo je nadzor nad Domom zdravlja Stari grad, i doneo rešenje kojim je zabranio ovoj ustanovi da vrši obradu podataka putem uređaja za prepoznavanje lica u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih.

U dopisu Poverenika dostavljenom Partnerima Srbija, navodi se da je tokom inspekcijskog nadzora ovaj organ utvrdio da je Dom zdravlja Stari grad vršio obradu podataka o ličnosti zaposlenih bez valjanog pravnog osnova, i u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti podatka o ličnosti koje se odnose na obradu biometrijskih podataka. Takođe, Poverenik je rešenjem naložio Domu zdravlja Stari grad da u roku od 15 dana obriše sve podatke o ličnosti zaposlenih koji su prikupljeni u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih, i da u istom roku obavesti sve zaposlene od kojih su podaci prikupljeni o brisanju tih podataka.  Krajem jula 2022, Dom zdravlja Stari grad obavestio je Poverenika da je postupio u skladu sa donetim rešenjem.

Podsećamo da je Dom zdravlja Stari grad u aprilu ove godine obavestio svoje zaposlene o otpočinjanju prve faze uvođenja sistema za nadzor i prijavljivanje zaposlenih. U obaveštenju od 28.04. 2022. godine navedeno je da je neophodno da se zaposleni na portirnici fotografišu koristeći za to postavljen tablet, kako bi bili uvedeni u sistem.

 

OBAVEŠTENJE:

 

Nakon uvida u ovo Obaveštenje, Partneri Srbija uputili su Povereniku incijativu da sprovede inspekcijski nadzor u Domu zdravlja Stari grad, u vezi sa uspostavljanjem sistema za nadzor i prijavljivanje zaposlenih, koji uključuje biometrijsku obradu podataka zaposlenih.

Ovim putem pozdravljamo brzu reakciju Poverenika i pozivamo sve subjekte da obustave radnje obrade podataka o ličnosti koje ne ispunjavaju zakonske uslove. Poslodavci bi trebalo da obrate posebnu pažnju proceni srazmernosti i svrsishodnosti obrade podataka zaposlenih, posebno kada se za obradu podataka koriste nove tehnologije. Javni sektor ima u tom smislu i dodatne obaveze, imajući u vidu da nabavke naprednih sistema (prekomerne) obrade podataka podrazumevaju i trošenje javnih resursa koje bi trebalo da bude opravdano i racionalno.

 

Dopis PoverenikaKategorije

VestiSačuvaj privatnost – odupri se pritisku