Partneri Srbija

Predstavljeni rezultati istraživanja o transparentnosti pravosuđa i saradnji pravosudnih organa sa medjima

21.09.2022.Na događaju „Korak napred ka boljoj komunikaciji pravosuđa, medija i građana”, 20.09.2022. godine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) predstavili su rezultate dva istraživanja o transparentnosti pravosudnih organa i saradnji pravosuđa sa medijima:
 
Na događaju su prisustvovali predstavnici pravosudnih organa, organizacija civilnog društva i novinari koji su diskutovali o stanju u oblasti transparentnosti pravosudnih organa, kao i saradnji pravosudnih organa i medija.

Vida Petrović Škero, sudija u penziji i autor istraživanja NUNS-a, smatra da je ovo najobimnijije istraživanje kod nas o odnosu pravosudne institucije i novinara. Prema njenim rečima novinari smatraju da je pravosuđe zatvoreno, da sudije ne smeju sa njima da komuniciraju, a pravosuđe smatra da mediji i novinari nisu dovoljno stručni, i da krše mnoga prava. Škero je posebno apostrofirala činjenicu da je zaštita novinara pred pravosudnim organima „veoma labava“.
 
Sudije se boje novinara koji će da ih izlože pritisku, a novinari smatraju da sudije rade pod pod pritiskom vlasti“, navela je Škero citirajući izjavu novinara iz fokus grupe da se dešava da “novinar koji je bio u sudnici, dok stigne u redakciju, konstatuje da medij čiji novinar nije bio u sudnici već ima objavljenu informaciju sa suđenja. Mašinerija tabloida i vlasti kao da radi zajedno, a ništa se ne preduzima i nema volje institucija da se ovo promeni”.
 
Kristina Kalajdžić, iz Partnera Srbije, ukazala je da veliki problem prestavlja što sudovi u 85%  slučajeva ne objavljuju vesti i saopštenja na svojim sajtovima, dok osnovna tužilaštva to ne rade u 72% slučajeva. Ona je posebno istakla problem nepostojanja odgovornosti i stvarnih sankcija za institucije koje ćute i koje su netransparentne u svom radu.
 
“U praksi ne postoje kazne za predsednike sudova ili portparole za neodgovaranje na upit novinara, ili zbog neobjavljivanja vesti na sajtovima. Stoga, nedostatak stvarne odgovornosti omogućava ovim insitutcijama da se sve više zatvaraju”, istakla je Kalajdžić.
 
Ostakak izveštaja sa konferencije možete pogledati na sajtu NUNS: https://nuns.rs/novinari-smatraju-da-je-sudstvo-zatvoreno-sudije-da-su-novinari-neobuceni/

Snimak događaja možete progledati na YouTube kanalu Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS: link ka snimku događaja


 
***
Ovaj događaj i istraživanje „Iskustvo i percepcije novinara o transparentnosti pravosudja u Srbiji“ su  deo regionalnog projekta „Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Srbiji“, koji finansira Kraljevina Holandija, a sprovode holandski Helsinški komitet i Free Press Unlimited u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije. Istraživanje „Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa“ sprovela je organizacija Partneri Srbije uz finansijsku podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL).

Kategorije

Vladavina pravaVestiUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije