Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

14.01.2019.

Partneri Srbija u saradnji sa

ADR Partners i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbija (NUMS) organizuju

 OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

 od 19. do 23. februara 2019. godine u Beogradu

Belgrade City hotel, Savski trg 7

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakondnevnom radu.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS“, br. 146/14) i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS.


PREDAVAČI:

  • Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
  • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union
  • Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, Partneri Srbija


Obuka je namenjena
 rukovodiocima i zaposlenima u javnim i privatnim institucijama, nezavisnim telima, organizacijama i udruženjima građana, lokalnim samoupravama, direktorima i menadžerima privrednih društava, nezavisnim konsultantima i ekspertima svih profesija, advokatima, pravnicima, psiholozima, pedagozima, stečajnim upravnicima, kao i drugim profesijama, te svima koji žele da ovladaju veštinama konstruktivne komunikacije, pregovaranja i medijacije.

Kotizacija iznosi 29.500,00 dinara i obuhvata nastavu, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 5 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci.

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

PRIJAVNI FORMULAR

POZIVNO PISMO

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara u prilogu i slanjem na email adresu:

 office@partners-serbia.org

 Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551

Kategorije

MedijacijaEdukacijaVesti