Partneri Srbija

Specijalizovana obuka medijatora – porodična medijacija

22.04.2019.

Partneri Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije

organizuju akreditovani trening 

SPECIJALIZOVANA OBUKA MEDIJATORA – POSREDNIKA ZA REŠAVANJE PORODIČNIH SPOROVA (PORODIČNA MEDIJACIJA)  

20. i 21. jun 2019. godine

Belgrade City Hotel, Savski trg 7, Beograd, sala Petrograd

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

PREDAVAČI:

  • Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
  • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union

Kotizacija
 iznosi 11.950 dinara za članove NUMS-a, odnosno 14.950 dinara za ostale polaznike, i obuhvata nastavu, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 2 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj specijalizovanoj obuci.

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 dana pre početka obuke.

POZIVNO PISMO (.pdf)

PRIJAVNI FORMULAR (.word)


Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara u prilogu i slanjem na e-mail adresu: office@partners-serbia.org

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551.

Kategorije

IzdvajamoMedijacijaEdukacijaVesti