Trening „Medijacija u privredi – Zastupanje klijenata u medijaciji“ održan u Vršcu

01.04.2019.