Razvoj medijacije u Italiji i Evropi – Leonardo D’Urso

27.03.2019.


Leonardo D’Urso, medijator i osnivač ADR Centra u Rimu (Italija), govori o razvoju medijacije u Italiji i Evropi i efikasnosti italijanskog modela medijacije.

Snimanje ovog predavanja pomogla je Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji. Stavovi izneti u video materijalu predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje donatora.

Kategorije

E-learningIzdvajamoMedijacijaVladavina pravaMedijacija u advokaturiVesti