Partneri Srbija

Biti uspešan advokat u medijaciji – sudija Daniel Weinstein

27.03.2019.


Daniel Weinstein, sudija u penziji, medijator JAMS International (SAD) i osnivač Weinstein International Foundation, govori o medijaciji iz ugla advokature i pruža korisne savete advokatima kako da „pobede“ u medijaciji.

Snimanje ovog predavanja pomogla je Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji. Stavovi izneti u video materijalu predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje donatora.

Kategorije

E-learningIzdvajamoMedijacijaVladavina pravaMedijacija u advokaturiVesti