Male tajne velikih medijatora – dr Srđan Šimac

27.03.2019.


Dr Srđan Šimac, medijator, sudija Višeg trgovinskog suda u Zagrebu i predsednik Hrvatske udruge za mirenje (HUM), govori o tome šta je sve potrebno da bi neko bio uspešan medijator, ali i o ulozi medijatora u samom postupku medijacije.

Snimanje ovog predavanja pomogla je Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji. Stavovi izneti u video materijalu predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje donatora.

Kategorije

E-learningIzdvajamoMedijacijaVladavina pravaMedijacija u advokaturiVesti