Partneri Srbija

Zaštita podataka o ličnosti u svetu cyber izazova 

01.05.2020.

              

                                                                   

Zaštita podataka o ličnosti u svetu cyber izazova 

O PROJEKTU

DONATOR


PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Jul 2023. – Decembar 2024.

Osnovni cilj projekta je unapređenje zaštite podataka o ličnosti i promovisanje prava na privatnost kao ključnog aspekta slobodnog i demokratskog društva zasnovanog na sigurnosti i bezbednosti. Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, Partneri Srbija će nastojati da podstaknu unapređenje primene pravnog okvira vezanog za cyber bezbednosti kroz monitoring i  zagovaranje; da podižu kapaciteta budućih donosilaca odluka u javnom, privatnom i civilnom sektoru, po pitanju digitalne higijene i cyber bezbednosti; da podižu svesti šire populacije o zaštiti podataka o ličnosti i cyber bezbednosti. 

Ugovor
Opšti uslovi
Nabavke

Kategorije

PrivatnostDigitalna pravaZaštita podataka o ličnosti u svetu cyber izazovaZaštita podataka o ličnosti