Partneri Srbija

Inicijativa za sprečavanje pranja novca

15.09.2021.

INICIJATIVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

decembar 2021. – septembar 2022.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta civilnog i privatnog sektora za implementaciju pravnih, regulatornih i operativnih mera, kao i međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca.

U saradnji sa ekspertskim timom Partneri Srbija će tokom deset meseci implementacije projekta:

- predstavnike civilnog i privatnog sektora upoznati sa osnovnim odredbama propisa vezanih za sprečavanje pranja novca, kao i načinima za prepoznavanje i prevenciju različitih oblika pranja novca;

- kroz jedinstvenu E-learning platformu pružiti civilnom sektoru informacije kako da adekvatno odgovore na formalne zahteve državnih institucija, a predstavnike privatnog sektora informisaće o tome kako da u potpunosti usklade svoje poslovanje sa zakonskim odredbama sprečavanja pranja novca;

- kreirati edukativne vodiče i video materijale, kako bi civilnom i privatnom sektoru olakšali poslovanje kada je u pitaju poštovanje zakonskih odredi vezanih za sprečavanje pranja novca;

- kontinuirano pružati podršku organizacijama civilnog društva, kroz asistencije i savetovanja usmerena na usklađivanje njihovog poslovanja sa važećim propisima o sprečavanju pranja novca, kao i unapređenju razumevanja prava i obaveza organizacija civilnog društva.

Projekat Inicijativa za sprečavanje pranja novca sprovodi se uz podršku Inicijative za vladavinu prava Američkog udružena pravnika (ABA ROLI).

 

Kategorije

Dobro upravljanjeInicijativa za sprečavanje pranja novca