Objavljen Vodič za zaštitu podataka o ličnosti za vreme pandemije

27.04.2020.


Imajući u vidu mere koje države širom sveta donose u borbi protiv virusa COVID -19, a koje potencijalno imaju implikacije na ljudska prava i slobode, Partneri Srbija zajedno sa Share fondacijom, A11 – Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, udruženjem Atina, Beogradskom otvorenom školom i udruženjem Da se zna izradili su vodič o zaštiti ličnih podataka u vreme pandemije. Vodič je namenjen organima javne vlasti, medijima, poslodavcima i drugim subjektima koji u vreme pandemije obrađuju zdravstvene i druge lične podatke građana Srbije, kako bi što bolje uskladili svoj rad sa pravnim okvirom Republike Srbije, a u cilju zaštite prava i dostojanstva građana.

Samo u Srbiji je od proglašenja vanrednog stanja 15. marta zabeleženo nekoliko težih kršenja prava garantovanog Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima. Zvanična državna tela objavljivala su osetljive podatke o zdravstvenom stanju preminulih, dok je kretanje građana praćeno obradom metapodataka sa njihovih mobilnih uređaja – bez poštovanja osnovnih principa zaštite, odnosno bez pravnog osnova koji bi opravdao suspenziju tih principa.

Između ostalog, značajan rezultat anlize koji je predočen u vodiču predstavlja i mapa tokova podataka kroz mrežu javnih institucija i organa vlasti, radi prikupljanja i obrade podataka o testiranim, inficiranim, hospitalizovanim, izlečenim i preminulim građanima, kao i podataka o njihovim kontaktima.

Izrada vodiča predstavlja početak realizacije aktivnosti predviđenih projektom “Zaštiti privatnosti- odupri se pritisku”, koji je podržan od strane Delegacija Evrospke unije u Republici Srbiji.

Vodič možete preuzeti putem linka: https://pandemija.mojipodaci.rs

Ovaj vodič je proizveden uz finansijsku pomoć Evropske unije, Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost autora i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova donatora.

Kategorije

IzdvajamoVladavina pravaPartneri SrbijaVesti