Partneri Srbija

Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

27.02.2019.

 

Marina-analiza

Autori analize: Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović (Pravni skener)

Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener

Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović

Januar 2019.

Projekat finansira Evropska unija

Kategorije

Dobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiPublikacije