Partneri Srbija

Kako pokrenuti prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

19.12.2019.

U situacijama kada organi javne vlasti ne odgovore tražiocima informacija na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ili ne dostave informacije ni nakon rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu popodataka o ličnosti, tražilac informacija ima pred sobom nekoliko mogućnosti da zaštiti svoje pravo.

Predstavljamo vam kratak Vodič za pokretanje prekršajnog postupka, namenjen tražiocima informacija u situacijama kada žele da pokrenu prekršajni postupak. Dokument sadrži niz odgovora značajnih za sastavljanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, zajedno sa formularom zahteva koji se može koristiti kao polazna osnova za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. 

Kategorije

Budućnost slobode informacija u SrbijiOdbrana prava na pristup informacijamaVesti