Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

31.07.2019.

Autorka: Kristina Kalajdžić, istraživač u Partnerima Srbija

Postoje mnogi tekstovi koji govore o tome da je privatnost mrtva u eri interneta i modernih tehnologija. Kažu i da danas najveću valutu predstavljaju upravo informacije i podaci, osnovna „sirovina“ za kompanije kao što su Facebook, Google i Amazon, koje nam nude toliko besplatnih alatki i sadržaja, a opet su među najprofitnijima u svetu. Zato ne čudi što se više nego ikad priča o zaštiti privatnosti i ličnih podataka. Pored kompanija, i vlade sve češće zadiru u našu privatnost prateći ono što radimo, koga znamo i kuda idemo. Metode i svrhe prikupljanja podataka se i dalje šire, a tome naizgled nema kraja ili ograničenja. Od preporučivanja proizvoda, do uticaja na izborne rezultate, sve je kreativnija upotreba, ili zloupotreba naše privatnosti i ličnih podataka.

Evropska unija, posmatrajući ovaj negativan trend, donela je 2016. godine Uredbu o zaštiti podataka o ličnosti, po uzoru na Uredbu, i naša država je 2018. donela novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu Zakon), čija primena počinje u avgustu ove godine.

Cilj ovog teksta je da rasvetlimo šta su to podaci o ličnosti i obrada ličnih podataka, kao i koja su naša prava u vezi sa obradom ovih podataka.