Partneri Srbija sproveli istraživanje o dostupnosti informacija o radu javnih preduzeća

20.11.2020.

U okviru projekta Gde je javnost u javnim preduzećima, Partneri Srbija sproveli su istraživanje o dostupnosti informacija o radu javnih preduzeća i društava kapitala.

Imajući u vidu da ova pravna lica neretko uskraćuju informacije tražiocima, kao i brojne probleme oko procesuiranja prekršilaca Zakona, tražioci informacija su prinuđeni da posegnu za drugim izvorima informacija, odnosno da se obrate drugim institucijama i organizacijama koje u svom radu mogu imati informacije o radu ovih pravnih lica.

U analizi Alternativni izvori zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća Partneri Srbija su testirali 13 zvaničnih, alternativnih, izvora informacija za koje se na osnovu ovlašćenja koja imaju može pretpostaviti da u svom posedu imaju informacije o radu javnih predzeća i društava kapitala.

Neke od tih institucija prate rad svih pravnih lica registrovanih u Republici Srbiji pa tako i rad javnih preduzeća/ društava kapitala kao svoju redovnu nadležnost, dok su druge institucije u obavezi da prate i kontrolišu rad ovih subjekata na osnovu posebnih nadležnosti određenih zakonima.

Upućeno je 34 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja na adrese 13 institucija koje na osnovu svojih opštih ili posebnih nadležnosti poseduju ili mogu da poseduju određene informacije od javnog značaja o radu društava kapitala i javnih preduzeća. Te institucije su:


Zahtevi su se odnosili na informacije o radu Telekoma Srbija, Er Srbije, JP Srbijagas, Železnica Srbije, Infrastruktura železnice Srbije, Telusa, Zavoda za ispitivanje oružja i municije, Krušika, DOO Parka prirode Mokra Gora, JP Putevi Srbija. Paraleno sa tim procesom poslati su i zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja na adrese navedenih društava kapitala i javnih preduzeća, u kojima su tražene iste vrste informacija.

Naša istraživanja su još jednom potvrdila da javna preduzeća i društva kapitala u najvećem broju slučajeva ne postupaju po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ili postupaju tako što odbijaju zahteve uz obrazloženja da su traženI podaci o radu preduzeća tajni ili poverljivi.

Od 10 javnih preduzeća i društava kapitala, čak šest nije dostavilo tražene informacije, dok su ostala četiri preduzeća dostavila samo deo traženih podataka. Telekom, Krušik i Infrastrukture železnice Srbija odbili su zahteve, dok JP Srbijagas, Er Srbija i Park prirode „Mokra gora“ uopšte nisu odgovorili na zahteve.

I među organima javne vlasti koje smo mapirali kao potencijalne alternativne izvore informacija, postoje oni organi koji uopšte nisu odgovorili na naš zahtev kao što je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i oni koji su odbili da nam dostave tražene informacije uz obrazloženja da zahtev nije dovoljno razumljiv,  da su tražene informacije tajne, da  je potrebno navesti razloge za traženje informacije itd. Ipak najveći broj mapiranih organa vlasti dostavio nam je bar deo tražene dokumentacije.

Više o tome koje vrste informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća je moguće dobiti od drugih organa javne vlasti pročitajte u analizi Alternativni izvori zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća.
 
Projekat Gde je javnost u javnim preduzećima, Partneri Srbija sprovode uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Kategorije

Dobro upravljanjeVestiGde je javnost u javnim preduzećima