Počela primena Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR)

25.05.2018.

Preuzeto sa: @rianjohnson

GDPR je usvojen kako bi se unapredila zaštita prava građana EU, naročito imajući u vidu nove poslovne modele u digitalnom okruženju, savremene rizike neodgovarajuće upotrebe podataka i intenzivni prekogranični promet podataka.

Uredba se prevashodno primenjuje u Evropskoj uniji. Međutim, i rukovaoci iz Srbije i drugih država izvan EU mogu biti obveznici GDPR. Potreba za usklađivanjem sa GDPR naročito je važna za kompanije iz Srbije kojima kompanije iz EU poveravaju podatke građana EU na obradu (obrađivači). Kompanije koje to ne učine značajno sebi umanjuju mogućnosti saradnje sa kompanijama iz EU, a u slučaju propusta u primeni pravila rizikuju visoke kazne.

Uredba se primenjuje i na kompanije iz Srbije ukoliko su njihove aktivnosti povezane sa nuđenjem robe ili usluga ljudima koji se nalaze u EU, bez obzira na to da li je ponuda povezana sa plaćanjem. Takođe,subjekti koji imaju sajtove putem kojih nude robu ili usluge u EU valutama, ili ih predstavljaju na EU jezicima, takođe će morati da primene nova pravila koja donosi GDPR.

Srbija nespremna dočekuje početak primene GDPR. Važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti značajno zaostaje za GDPR, dok je proces izrade novog Zakona u toku. To znači da je propuštena prilika da građani Srbije od danas uživaju zaštitu prava na isti način kao građani Evropske unije. Stoga pozivamo nadležne institucije da intenziviraju rad na usvajanju novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te da novi Zakon sadrži efikasne mehanizme zaštite (novih) prava građana Srbije, u skladu sa standardima utvrđenim GDPR.

Kategorije

IzdvajamoMedijacijaPrivatnostVladavina pravaPartneri SrbijaVesti