Partneri Srbija

Akreditovani onlajn trening Specijalizovana obuka za posrednike – medijatore za rešavanje porodičnih sporova

19.05.2021.

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS),
organizuju akreditovani onlajn trening

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE ZA REŠAVANJE PORODIČNIH SPOROVA (PORODIČNA MEDIJACIJA)

7, 8, 9. i 10. juna 2021.
putem Zoom internet platforme

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.
 
Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.
 
Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike - medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.
 
Program obuke čine tri celine: pravni okvir za primenu medijacije u porodičnim sporovima, specifične intervencije medijatora u porodičnoj medijaciji, postupanje medijatora u vezi sa sporazumima postignutim u postupku porodične medijacije.
 
PREDAVAČI:

  • Dragana Ćuk Milankov, medijatorka, psihološkinja, predsednica Centra za alternativno rešavanje sporova
  • Dr Jelena Arsić, medijatorka, pravnica, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
Program treninga posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije Zoom. Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ovaj trening se sprovodi tokom ČETIRI (4) DANA, od 07. do 10. juna 2021. godine, u periodu od 17:30 do 20:45.
 
Kotizacija za obuku iznosi 11.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje mediajtora,  radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o  završenoj  specijalizovanoj obuci.
 
Za redovne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije kotizacija iznosi 8.950 din.
 
Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake  rate –  prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.
 
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem PRIJAVNOG FORMULARA (.word) i slanjem istog na e-mail adresu office@partners-serbia.org
 
Broj mesta je ograničen, te Vas molimo da svoje učešće potvrdite u najkraćem roku. Nakon prijavljivanja dobićete informaciju o uplati kotizacije, kao i sve ostale detalje u vezi sa obukom.
 
Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje Zoom aplikacije, koje je besplatno, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.
 
U nedelji koja prethodi obuke, svi registrovani učesnici dobiće poziv za onlajn sesiju od 60 minuta, na kojoj će im biti pružena podrška za besplatnu instalaciju Zoom aplikacije, i dati saveti za korišćenje ove aplikacije u pohađanju obuke. Ova sesija je dobrovoljna i besplatna i nije uslov za pohađanje obuke, iako se preporučuje, naročito učesnicima koji nisu imali prethodnog iskustva sa ovom aplikacijom ili sa obukama putem interneta.

Kategorije

E-learningMedijacijaPartneri SrbijaEdukacijaVestiUpravljanje konfliktima