Partneri Srbija izradili studiju: Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

27.04.2017.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja predstavlja jedno od osnovnih oružja organizacija civilnog društva, istraživača i nezavisnih medija u istraživanju korupcije i kontroli rada nosilaca javne vlasti, uopšte. Godišnji izveštaji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) iz godine u godinu beleže i po nekoliko stotina primera u kojima institucije ne dostavljaju informacije od javnog značaja čak i kada ih na to obaveže Poverenik.  Motivi iza takvog odnosa institucija prema pravu javnosti da zna mogu biti različiti, ali je jedna stvar evidentna - takva praksa predstavlja kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Praktična posledica takvog ponašanja je da ostajemo uskraćeni za informacije koje se odnose na javne nabavke institucija, različite vrste subvencija ili oprosta dugova javnim preduzećima, načine na koji se upravlja javnim prostorima, vrši kontrola rada zagađivača, sprovode krivične istrage, zaključuju ugovori o oglašavanju, sprovodi zapošljavanje, ili potpisuju međudržavni sporazumi sa drugim državama.

U studiji su predstavljeni pravni mehanizmi koji stoje na raspolaganju tražiocima informacija u situacijama kada institucije odbijaju da dostave informacije od javnog značaja koje se odnose na njihov rad.
Radi slikovitijeg prikaza pravnih mogućnosti predstavljeno je postupanje Državnog pravobranilaštva po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji su uputili Partneri Srbija, kao i dalje pravne radnje koje su Partneri Srbija preduzimali sa ciljem zaštite prava i sankcionisanja odgovornih za kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Predstavljanje raspoloživih pravnih mehanizama će, nadamo se, motivisati čitaoce da u većoj meri traže informacije od javnog značaja i da primenjuju predstavljene pravne mehanizme, sve u cilju unapređenja transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija i njihovih rukovodilaca. U tom smislu, studija slučaja namenjena je pre svega aktivistima i borcima za ljudska prava. Ali ona može biti korisna i čitaocima koji se do sada nisu upuštali u potragu za informacijama o radu institucija, ali prepoznaju da postoje određeni problemi u njihovoj zajednici koje treba otkloniti.  
Na sledećem linku možete preuzeti studiju:
U nastavku se nalazi dokumentacija povezana sa slučajem predstavljenim u studiji slučaja, primer obrasca za izjavljivanje pritužbe Zaštiniku građana, primer zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i dva vodiča koja mogu biti od koristi tražiocima informacija prilikom zaštite svojih prava.
Dokumentacija povezana sa slučajem:
 
 

 

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjeVesti