Partneri Srbija

Partneri Srbija, Share fondacija, Inicijativa A11, Da se zna, Udruženje Atina i BOŠ, izradili analizu “Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji”

05.05.2021.

Partneri Srbija, Share fondacija, Inicijativa A11, Da se zna, Udruženje Atina i Beogradska otvorena škola, u okviru zajedničkog projekta Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku izradili su analizu “Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji- Analiza odabranih sektorskih propisa i njihove primene”. Ova publikacija sastoji se od sedam kratkih analiza koje se odnose na obradu podataka o ličnosti u više sektorskih oblasti u kojima navedene organizacije imaju višegodišnje iskustvo.

Analiza se sastoji od sledećih tematskih oblasti:

  • Postupanje javnih tužilaštava i sudova u Republici Srbiji u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
  • Zaštita podataka o ličnosti u zdravstvu;
  • Zaštita podataka o ličnosti u prosveti;
  • Obrada podataka o ličnosti putem video nadzora javnih prostora;
  • Analiza Zakona o socijalnoj karti u kontekstu obrade podataka o ličnosti;
  • Diskriminatorne odredbe Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona Ministarstva zdravlja Republike Srbije i njihove posledice po privatnost LGB lica;
  • Izvoz podataka o ličnosti iz Srbije.
Svrha izrađene analize je da predstavimo ključne probleme i izazove u primeni javnih politika zaštite prava na privatnost u Republici Srbiji koji su se pojavili tokom 2020. godine ili koji postoje duži niz godina, ali su se posebno manifestovali u specifičnoj godini koja je iza nas. Prethodnu godinu obeležila je pandemija virusa Kovid-19, koja je donela i nove izazove za privatnost i zaštitu podataka, pre svega putem uspostavljanja obimnih baza podataka o zaraženim i obolelim građanima, kao i građana koji su ušli u proces vakcinacije.

Uporedo sa problemima i izazovima u vezi sa privatnošću građana u kontekstu pandemije, analiza je pokazala da su tokom 2020. godine nastavili da se ispoljavaju višegodišnji problemi, kako u vezi sa nedostacima pravnog okvira u oblasti privatnosti, tako i u vezi sa primenom propisa koji jemče zaštitu privatnosti građana.

Na osnovu evidentiranih povreda privatnosti tokom sprovođenja projekta može se zaključiti da su oni pre svega odnose na oblasti zdravstva i javne uprave, što je posebno problematično tokom krize javnog zdravlja kakva je pandemija Kovid-19, ali i u sektoru bezbednosti, radno-pravnim odnosima, medijskom izveštavanju i potrošačkim odnosima.

Navedeno postupanje institucija i primeri kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji su predstavljeni u publikaciji važni su za razumevanju slabosti postojećih propisa i njihove primene, i stoga se nadamo da će donosioci odluka uzeti u razmatranje sadržaj publikacije prilikom kreiranja i unapređenja propisa i praksi u oblasti zašite ličnih podataka.

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kategorije

PrivatnostVesti