Pravni procesi kao vid odmazde protiv aktivista

17.05.2021.

U okviru treće godine implementacije projekta Građani imaju moć, Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Strateški postupci protiv učešća javnosti u Srbiji (SLAPP)“.

U ovoj studiji slučaja predstavljeno je više primera u kojima su u Srbiji protiv aktivista i novinara pokrenuti takozvani strateški postupci protiv učešća javnosti, odnosno SLAPP postupci (eng: Strategic Lawsuits against Public Participation). Naime, u ovakvim situacijama, cilj nije zadovoljenje pravde ili ostvarivanje drugog legitimnog interesa zbog kojih se uobičajeno pokreću postupci pred organima pravosuđa, već zastrašivanje tuženih. Kada se sagledaju neposredni povodi za tužbe protiv aktivista ili novinara, jasno je da su one usmerene na suzbijanje kritika i u budućnosti, odnosno na cenzurisanje istraživačkih novinara i odvraćanje aktivista od daljeg rada u javnom interesu. Dakle, SLAPP postupci usmereni su ka gušenju slobode govora i ograničavanje kritike onih koji su na pozicijama moći.

Studija sadrži prikaz ilustrativnih primera SLAPP postupaka protiv aktivista i novinara u Srbiji, ukazuje na posledice do kojih dovode ovakvi procesi po javnost kao kontrolni mehanizam, i neke od predloga aktivistima i novinarima kako da postupaju u slučajevima kada se protiv njih pokrenu SLAPP postupci.

Ova studija slučaja deo je zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učešće građana u odlučivanju kroz inicijativu Građani imaju moć. Izrada ove studije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

EdukacijaVestiGrađani imaju moćDemokratska infrastruktura