Partneri Srbija

Analiza Partnera Srbija pokazala da se ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka

09.06.2021.

U publikaciji „Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji- Nadzor i sudska praksa”, analizirali smo rad Ministarstva pravde kome je poveren nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka, i praksu sudova u predmetima u oblasti tajnosti podataka.

Ministarstvo pravde se u svom dosadašnjem radu retko oglašavalo o aktivnostima vezanim za nadzor nad tajnošću podataka, a iz javno dostupnih izveštaja Ministarstva nije se moglo sa sigurnošću zaključiti da li se nadzor u oblasti tajnosti podataka sprovodi i kakva je praksa organa javne vlasti u ovoj oblasti. Pored toga, statistički podaci koje sudovi objavljuju u godišnjim izveštajima ne otkrivaju kakva je praksa sudova u oblasti tajnosti podataka. Izrađena publikacija stoga doprinosi kreiranju realne slike stanja u oblasti tajnosti podataka. Stanje je takvo, da nakon više od 10 godina od donošenja Zakona o tajnosti podataka i dalje nisu uspostavljeni funkcionalni mehanizmi kontrole nad primenom Zakona. Ministarstvo pravde ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona, a sledstveno tome ni u sudove ne dolaze predmeti iz ove oblasti. Uprkos navedenom, Vlada Republike Srbije kojoj Ministarstvo pravde podnosi godišnje izveštaje o radu, niti Narodna skupština i nadležni odbor za pravosuđe, do sada nisu razmatrali problem nedostatka nadzora u oblasti tajnosti podataka.

Ignorisanje ovog problema od strane navedenih nadležnih institucija dovodi do štetnih posledica zbog izostanka efikasnog i delotvornog nadzora i kontrole nad rukovanjem i zaštitom podataka koji su u skladu sa zakonom označeni kao tajni. Isto tako, izostaje važan preventivni i kontrolni mehanizam protiv prakse stavljanja oznake tajnosti na podatke za koje postoji opravdan interes javnosti da budu javno dostupne. Nadamo se da će izrađena analiza doprineti unapređenju postojećih mehanizama nadzora nad primenom Zakona o tajnosti podataka, te da će uticati na donosioce odluka da preduzmu aktivnosti u cilju unapređenja stanja u oblasti tajnosti podataka u praksi.

Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Za sadržaj ove publikacije odgovorni su autori i on ne mora nužno odražavati stavove Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.


Kategorije

Dobro upravljanjeVestiJavne tajne