Partneri Srbija

Održan akreditovani onlajn trening za medijatore

10.06.2021.

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS), održali su akreditovani onlajn trening Specijalizovana obuka za posrednike – medijatore za rešavanje porodičnih sporova (Porodična medijacija). Obuka je održana putem Zoom internet platforme, u periodu od 7. do 10. juna.
 
Na ovoj obuci, 24 medijatora steklo je znanja i veštine potrebne za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji.
 
Pohađanjem ove obuke, stekli su uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.
 
Predavači na obuci bile su dr Jelena Arsić, medijatorka, pravnica, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, i Dragana Ćuk Milankov, medijatorka, psihološkinja.

Kategorije

MedijacijaEdukacijaVestiUpravljanje konfliktima