Partneri Srbija

Fulbright stipendista Oriana LaVilla gost Partnera Srbija

26.09.2018.

Oriana LaVilla dolazi iz organizacije PartnersGlobal u Vašingtonu, gde je upravljala grantovima Stejt departmenta usmerenim na socijalnu koheziju, ljudska prava i razvoj civilnog društva na Bliskom istoku. Poseduje veliko iskustvo u sprovođenju treninga, fasilitacije i razvoju kurikuluma, ali i u oblasti konceptualizacije i razvijanja planova za pružanje podrške civilnom društvu i aktivnijem učešću građana. Oriana je radila u Nacionalnom demokratskom institutu (NDI) u Vašingtonu, gde je bila podrška njihovom Timu za regionalnu stabilizaciju, dobro upravljanje i građansko učešće u Centralnoj i Istočnoj Evropi. 2012. bavila seje provela vreme proučavanjem procesa transformacije i izgradnje mira u postkonfliktnoj Srbiji, i sprovela terensko istraživanje u Sarajevu o odnosu između međunarodnih i nacionalnih mehanizama pravde i pomirenja na Balkanu. Oriana je diplomirala na Scripps koledžu u oblasti Politike i međunarodnih odnosa, sa fokusom na studije mira i konflikta. Kao student/istraživač u okviru Fulbright programa, sarađivaće sa Partnerima Srbija na istraživanju reakcija civilnog društva na izbegličku i migrantsku krizu u Srbiji i dostupnim sredstvima za pružanje pomoći. Takođe, Oriana će pružati podršku tekućim aktivnostima i inicijativama koje sprovode Partneri Srbija.

Kategorije

IzdvajamoPartneri SrbijaVesti