Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

20.09.2022.

Pravo na privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji nikada nisu bili visoko kotirani na lestvici ljudskih prava. Razvoj i široka primena novih tehnologija, doneli su nove rizike po ova prava, a građani Srbije suočeni su sa nizom inicijativa i projekata javnih vlasti koje u velikoj meri zadiru u privatnost. Dodatni problem predstavljaju neefikasni mehanizmi zaštite prava i odustvo adekvatne kontrole u razvoju i primeni ovih inicijativa.

Kako bismo informisali građane o postojećim inicijativama i događajima od značaja za pravo na privatnost u našoj zemlji, Partneri Srbija izradili su prezentaciju u kojoj je predstavljena hronologija najznačajnijih događaja u ovoj oblasti. Prezentacija će biti redovno ažurirana kako bi uzela u obzir sve relevantne događaje i činjenice.

Prezentaciju možete preuzeti na sledećem linku


Kategorije

IzdvajamoPrivatnostPartneri SrbijaVesti