Srbija najavila potpisivanje Singapurske konvencije o medijaciji

06.08.2019.


U Singapuru će 7. avgusta 2019. godine biti svečano otvorena za potpisivanje Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima proisteklim iz medijacije (Singapurska konvencija o medijaciji). Ovom događaju prethodilo je gotovo pet godina intenzivnog rada Radne grupe Komisije UN-a za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), i odluka Generalne skupština Ujedinjenih nacija kojom je u decembru 2018. godine u Njujorku jednoglasno usvojen tekst Konvencije kao i Model zakona o međunarodnoj trgovinskoj medijaciji.

Singapurska konvencija predstavlja istorijski događaj u razvoju medijacije i njenoj primeni u rešavanju međunarodnih trgovinskih sporova. Ovaj instrument omogućiće efikasno preko-granično izvršenje sporazuma postignutih putem medijacije, što će doprineti većoj sigurnosti za kompanije i međunarodne investitore, a time i unapređenju međunarodnih trgovinskih odnosa i razvoju globalne privrede. Republika Srbija biće potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom, što je svrstava u prvu grupu država koje su potpisale Konvenciju. Potpisivanje Konvencije omogućava da se sporazumi postignuti u postupcima medijacije u Srbiji izvršavaju u svim zemljama potpisnicama. Ovo će svakako doprineti  povećanju ugleda naše zemlje u međunarodnim poslovnim krugovima, jer će stranim investitorima u Srbiji biti na raspolaganju medijacija, kao moderan i efikasan način rešavanja sporova, sa  mogućnošću sigurnog izvršenja sporazuma na osnovu Singapurske konvencije o medijaciji. Partneri Srbija i ADR Partners, kao organizacije čiji je fokus rada mirno rešavanje sporova, učestvuju na događaju povodom potpisivanja Singapurske konvencije o medijaciji.

Kategorije

IzdvajamoMedijacijaPartneri SrbijaVestiUpravljanje konfliktima