Koje informacije o radu javnih preduzeća i društava kapitala u javnom vlasništvu poseduju druge institucije?

13.11.2020.

U okviru projekta Gde je javnost u javnim preduzećima, Partneri Srbija sproveli su istraživanje o dostupnosti informacija o radu javnih preduzeća i društava kapitala. Imajući u vidu da ova pravna lica neretko uskraćuju informacije tražiocima, kao i brojne probleme oko procesuiranja prekršilaca Zakona, tražioci informacija su prinuđeni da posegnu za drugim izvorima informacija, odnosno da se obrate drugim institucijama i organizacijama koje u svom radu mogu imati informacije o radu ovih pravnih lica. U analizi „Alternativni izvori zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća“ Partneri Srbija su testirali 13 zvaničnih, alternativnih, izvora informacija za koje se na osnovu ovlašćenja koja imaju može pretpostaviti da u svom posedu imaju informacije o radu javnih predzeća i društava kapitala. Neke od tih institucija prate rad svih pravnih lica registrovanih u Republici Srbiji pa tako i rad javnih preduzeća/ društava kapitala kao svoju redovnu nadležnost, dok su druge institucije u obavezi da prate i kontrolišu rad ovih subjekata na osnovu posebnih nadležnosti određenih zakonima.

Upućeno je 34 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja na adrese 13 institucija koje na osnovu svojih opštih ili posebnih nadležnosti poseduju ili mogu da poseduju određene informacije od javnog značaja o radu društava kapitala i javnih preduzeća. Te institucije su:

 1. Prekršajni sud u Beogradu,
 2. Privredni sud u Beogradu,
 3. Komisija za zaštitu konkurencije,
 4. Državna revizorska institucija,
 5. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL),
 6. Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije,
 7. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
 8. Ministarstvo privrede - Sektor za kontrolu i nadzor javnih preduzeća,
 9. Ministarstvo finansija - Poreska uprava,
 10. Državno pravobranilaštvo,
 11. Sekretarijat za poslove komunalne milicije u Beogradu;
 12. Kancelarija za javne nabavke (ranije: Uprava za javne nabavke), 
 13. Republička komisija za zaštitu prava u potupcima javnih nabavki.
Zahtevi su se odnosili na informacije o radu Telekoma Srbija, Er Srbije, JP Srbijagas, Železnica Srbije, Infrastruktura železnice Srbije, Telusa, Zavoda za ispitivanje oružja i municije, Krušika, DOO Parka prirode Mokra Gora, JP Putevi Srbija. Paraleno sa tim procesom poslati su i zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja na adrese navedenih društava kapitala i javnih preduzeća, u kojima su tražene iste vrste informacija.

U analizi „Alternativni izvori zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća“ možete detaljnije pročitati kako su mapirane institucije i javna preduzeća, odnosno društva kapitala postupila po zahtevima Partnera Srbija, a u nastavku se nalaze dokumenta prikupljena tokom sprovođenja istraživanja. Imajući u vidu da je prikupljena velika količina dokumentacije, dokumenta su grupisana u odnosu na instituciju, odnosno javno preduzeće/društvo kapitala.

Kategorije

Dobro upravljanjeVestiGde je javnost u javnim preduzećima