Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

17.05.2021.

Ovaj vodič izrađen je sa ciljem da upozna aktiviste sa pravima i obavezama koje imaju prema zakonima Republike Srbije kako bi zaštitili svoju organizaciju i sebe, i kako ne bi izgubili upravo ona sredstva koja će biti suštinska za ostvarenje njihovih ciljeva kao aktivista.

U okviru vodiča čija je autorka Nina Nicović, advokatica i medijatorka, predstavljena su prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama, šta raditi u situaciji kada je aktivistima privremeno ograničena sloboda kretanja, kako postupati u susretu sa privatnim obezbeđenjem, šta treba znati ukoliko aktivisti budu dovedeni u policiju, javno tužilaštvo ili sud, kao i prava i obaveze aktivista kada su oštećeni u nekom od ovih postupaka.

Ova publikacija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat Građani imaju moć koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

EdukacijaVestiGrađani imaju moćDemokratska infrastruktura