Dostupni pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

17.05.2021.

U okviru projekta Građani imaju moć Partneri Srbija izrađili su vodič „Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa“.

Ovaj vodič izrađen je sa ciljem da upozna čitaoce sa pravnim mehanizmima koji su građanima, udruženjima i aktivistima na raspolaganju kako bi uticali na organe vlasti da zaštite javni interes.

U okviru ovog vodiča, čiji je autor Mihailo Pavlović, advokat, predstavljeno je zašto su ovi mehanizmi važni, kako adekvatno odgovoriti na neadekvatno pružanje javnih usluga, kada podneti tužbu Upravom sudu i kako zaštititi svoja prava u postupcima pred Zaštitnikom građana i pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ova publikacija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat Građani imaju moć koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Dobro upravljanjeEdukacijaVestiGrađani imaju moć