Blog

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

16.08.2019.

Potpisivanje Singapurske konvencije omogućiće efikasno prekogranično izvršenje sporazuma postignutih putem medijacije

Saznajte više
Ko (ne) sme da nas prisluškuje?

Ko (ne) sme da nas prisluškuje?

31.07.2019.

Koliko je realna mogućnost prisluškivanja, a koliko je prisutan iracionalni strah?

Saznajte više
Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

31.07.2019.

Šta su to podaci o ličnosti i obrada ličnih podataka, i koja su naša prava u vezi sa obradom ovih podataka?

Saznajte više
O trčanju i medijaciji

O trčanju i medijaciji

23.06.2019.

Ovo je samo jedan od primera u kome se medijacijom moglo doći do jednako dobrog, ako ne i boljeg rešenja, brže, bez bespotrebnog korišćenja javnih resursa i vremena suda

Saznajte više
Skriveni rad državnih firmi – najgore od oba sveta

Skriveni rad državnih firmi – najgore od oba sveta

05.11.2018.

Autor:Uroš Mišljenović Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 22.marta objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. I pored d...

Saznajte više
Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

01.12.2017.

Autor:Blažo Nedić Modern business practice requires various dispute resolution options in order to effectively manage conflicts incumbent in the global commercial arena. International dispute resolut...

Saznajte više
Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

24.10.2016.

Autorka: Ana Toskić Evropski sud za ljudska prava (ESLJP, Sud) 18. oktobra 2016. doneo je još jednu presudu u kojoj razmatra eventualnu povredu prava iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravim...

Saznajte više
Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

18.01.2016.

Autorka: Ana Toskić U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u privatne svrhe, Evropski sud za ljudsk...

Saznajte više
Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

18.01.2016.

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obos...

Saznajte više
Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

14.11.2014.

Autor: Momir Ilić Intervju je dat Dnevnom listu Blic U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u priv...

Saznajte više