Pristup informacijama od javnog značaja u skladu sa novim izmenama Zakona

22.12.2021.

Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stupile su na snagu i počinju da se primenjuju 17.02.2022. godine. Nove odredbe unose određene izmene u dosadašnji postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

O kojim izmenema je reč i i koji deo procedure je pretrpeo najviše izmena prikazuje naš mini vodič.