Pristup pravdi posle korone

Pristup pravdi posle korone

Autor: Blažo Nedić, predsednik Upravnog odbora Partnera SrbijaGodine 2020. svet oko nas nepovratno se promenio. Poslovanje, putovanje, trgovina, edukacija, komunikacija, razonoda, održavanje društveni...

Saznajte više
Medijacija i advokatura

Medijacija i advokatura

Autor: Blažo Nedić, advokat i predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbija Medijacija je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sporu da dođu do međusobno prihvatljiv...

Saznajte više
Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Autor: Blažo Nedić, LL.M, Mediator, Trainer, Consultant and Attorney; Key Expert for Mediation and ADR at EU4VKS Project 7. avgusta 2019. godine na svečanoj ceremoniji u Singapuru, otvorena je za pot...

Saznajte više
Srbija najavila potpisivanje Singapurske konvencije o medijaciji

Srbija najavila potpisivanje Singapurske konvencije o medijaciji

U Singapuru će 7. avgusta 2019. godine biti svečano otvorena za potpisivanje Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima proisteklim iz medijacije (Singapurska konvencija o medijaciji). O...

Saznajte više
O trčanju i medijaciji

O trčanju i medijaciji

Autorka: Ana Toskić, izvršna direktorka Partnera Srbija Grad Beograd ima veliki problem sa napuštenim psima. Pored niza medijskih priča i dostupnih statistika koje govore o obimu ovog problema, ja sa...

Saznajte više
Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za Izdavača: Blažo Nedić Urednici: Blažo Nedić, Ana Toskić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović, Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Izdavač: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd Za Izdavača: Wendy Werner Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milа...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT