Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obos...

Saznajte više
Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Autor: Momir Ilić Intervju je dat Dnevnom listu Blic U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u priv...

Saznajte više
Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Autorka: Ana Dešić Womens-Rights-Image-2Jednakost ljudi predstavlja stari demokratski zahtev sadržan u Deklaraciji prava čoveka i građanina: „Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima“[1]....

Saznajte više