Partneri Srbija

Komentari na Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Komentari na Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Radna grupa Ministarstva pravde, formirana 2013. godine za izradu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izašla je u javnost sa Nacrtom novog zakona u decembru 2017. godine. Kao organizacija posv...

Saznajte više
Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

  Autori: Uroš Mišljenović, Ana Toskić Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Lektura i korektura: Mili...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autor: Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Ana Toskić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Autor: Momir Ilić Intervju je dat Dnevnom listu Blic U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u priv...

Saznajte više
O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

Bespilotne letelice odnosno dronovi mahom se pominju kada se izveštava o vojnim intervencijama. Međutim, dronovi nalaze primenu i izvan konflikata, unutar nacionalnih granica, a koriste se za nadgleda...

Saznajte više