Publikacije

Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

Pravo na privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji nikada nisu bili visoko kotirani na lestvici ljudskih prava. Razvoj i široka primena novih tehnologija, doneli su nove rizike po ova prava, a građani Srbije suočeni su sa nizom inicijativa i projekata javnih vlasti koje u velikoj meri zadiru u privatnost. Dodatni problem predstavljaju neefikasni mehanizmi zaštite prava i odustvo adekvatne kontrole u razvoju i primeni ovih inicijativa. Kako bismo informisali građane o postojećim inicijativama i događajima od značaja za pravo na privatnost u našoj zemlji, Partneri Srbija izradili su prezentaciju u kojoj je predstavljena hronologija najznačajnijih događaja u ovoj oblasti. Prezentacija će biti redovno ažurirana kako bi uzela u obzir sve relevantne događaje i činjenice.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza koja se nalazi pred vama bavi se stanjem u oblasti transparentnosti pravosudnih organa i saradnjom medija i pravosuđa. Analizom su mapirani različiti nedostaci i neujednačene prakse pravosudnih organa u oblasti transparentnosti, kao i izazovi u saradnji pravosudnih organa i medija, sa ciljem da se da doprinos unapređenju komunikacije pravosudnih organa sa javnošću.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Na osnovu izrađene analize stanja u oblasti tranparentnosti pravosudnih organa organizacija Partneri Srbija izradila je niz preporuka za unapređenje transparentnosti i komunikacije pravosudnih organa sa javnošću i medijima. Preporuke su namenjene svim pravosudnim organima, posebno imajući u vidu da se u drugoj polovini 2022. godini planira donošenje seta zakona kojima se uređuje rad pravosudnih organa. Takođe, i ekspertima zaduženim za izradu strateških dokumenata za komunikaciju pravosuđa sa medijima i građanima, ali i pojedinačnim sudovima i tužilaštvima kako bi unapredili svoje prakse u oblasti transprentnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Kroz ovaj dokument želimo da predočimo donosiocima odluka ključne probleme u komunikaciji pravosudnih organa i medija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Zatvorenost institucija i nepoverenje na relaciji pravosudni organi - mediji jedna je od najčešćih odlika loše komunikacije na kojoj oba aktera moraju strateški da rade i donose odluke. Imenovanje osoba koje će se baviti medijima unutar pravosudnih organa, kao i veća edukacija novinara za izveštavanje o sudskim procesima je početna osnova za kvalitetnu i nesmetanu komunikaciju.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Koncept otvorene uprave obuhvata širok spektar politika i praksi koje mogu dovesti do novih načina upravljanja, kako iz vladine, tako i iz perspektive građana - može promovisati dobro upravljanje i podstaći bolje odlučivanje, smanjenje korupcije i efikasnije usluge koje vlasti isporučuju građanim. Cilj naših aktivnosti je da pružimo analizu stanja u oblasti otvorenosti i transparentnosti rada institucija izvršne vlasti i doprinesemo kreiranju i sprovođenju reformi u ovim oblastima, kroz izgradnju partnerskog odnosa sa svim institucijama. U ovom dokumentu predstavljamo vam ključne rezultate istraživanja o otvorenosti izvršne vlasti u 2021. godini.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Koncept otvorene uprave obuhvata širok spektar politika i praksi koji mogu dovesti do novih načina upravljanja, kako iz vladine, tako i iz perspektive građana - može promovisati dobro upravljanje i podstaći bolje odlučivanje, smanjenje korupcije i efikasnije usluge koje vlasti isporučuju građanima. Među ključnim karakteristikama otvorene uprave je transparentnost, odnosno dostupnost informacija i podataka potrebnih za kontrolu javne vlasti. Pored transparentnosti, ključni principi na kojima počiva otvorena uprava su participacija, odgovornost i integritet. Parlamenti su radili u veoma izazovnim političkim okolnostima koje su uticale na njihov rad i na sprovođenje zakonodavne i nadzorne funkcije. Parlamenti u regionu nisu radili na strateškim dokumentima i politikama koje bi doprinele razvoju praksi otvorenosti u njihovom radu, i uglavnom su bili u blokadama, krizama ili angažovani u aktivnostima koje nisu ciljale na veću demokratizaciju društva. U ovom dokumentu predstavljamo vam ključne nalaze istraživanja o otvorenosti zakonodavne vlasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Глобална пандемија изазвана КОВИД-19 вирусом брзином муње убрзала је прелазак у дигитално окружење. Услуге електронске управе нису биле изузетак од тога. У претходне 2 године забележен је пораст броја регистрованих корисника портала еУправа Републике Србије за 31%. Преко е-сервиса „Плати“ креирано је нешто више од 5 милиона уплатница, што је доказало његову релевантност за грађане. Као директна последица пандемије КОВИД-19, издато је 1.465.357 дигиталних зелених сертификата. Ово су веома добри резултати, али још увек постоји значајан простор за побољшање, посебно у областима усмерености на корисника и управљања производима и пројектима. На то указују увиди стечени истраживањем за извештај, као и одређена званична мерила. На пример, поједини индикатори из Акционог плана за спровођење Програма развоја е-Управе 2019- 22 још нису испунили своје циљеве.1 Усредсређеност на корисника и распрострањенија употреба е-услуга морају бити у првом плану како у краткорочним тако и у дугорочним активностима свих релевантних актера Дигиталне агенде.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT