Šta je novo u novom  Zakonu o slobodnom  pristupu informacijama  od javnog značaja?

Šta je novo u novom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

  Izdavač: Partneri Srbija Autorka: Milica Tošić Recenzentkinja: Ana Toskić Cvetinović Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Godina: Beograd, Mart 2022. Ova...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Izveštaj o potrebama osetljivih društvenih grupa u oblasti privatnosti

Izveštaj o potrebama osetljivih društvenih grupa u oblasti privatnosti

    Izdavač: Partneri SrbijaAutor: Damjan MileusnićZa izdavača: Ana Toskić Cvetinović Dizajn i prelom: Kliker DizajnGodina: Beograd, Februar 2022.Izjave i analize izražene...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Studija slučaja

Studija slučaja

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo NedićAutor:  Kristina Kalajdžić Recenzent: Ana Toskić CvetinovićLektura i korektura: Milica Tošić Dizajn i prelom: Kristina PavlakBeogr...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Blažo NedićAutorka: Marina MijatovićSaradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: mart, 2022.Analiza Stavovi izraženi u ovom istraživan...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki medicinskog kiseonika

Analiza javnih nabavki medicinskog kiseonika

                                                        &nb...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Rodna analiza Zakona o socijalnoj karti

Rodna analiza Zakona o socijalnoj karti

                                                        &nb...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Monitoring kršenja prava na privatnost u medijima

Monitoring kršenja prava na privatnost u medijima

Izdavač: Partneri Srbija Autorke studije: Jelena Kleut i Dragana Prodanović Istraživači/ce: Nastasija Stojanović, Kristina Kalajdžić,  Jana Vujić, Milica Andrić i Milan Aleksić Prelom i dizaj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za izradu i izmenu sektorskih propisa koji uređuju obradu i zaštitu podataka o ličnost

Vodič za izradu i izmenu sektorskih propisa koji uređuju obradu i zaštitu podataka o ličnost

                                                       ...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

Izdavač: Beogradska otvorena školaZa izdavača: Vesna ĐukićUrednice: Marija Todorović, Jelena ŠapićAutorke: Jelena Žunić Cicvarić, Kristina KalajdžićRecenzenti: Uroš Mišljenović, Ana ToskićLektura i ko...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

Autor: Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju: Damjan Mileusnić, Uroš MišljenovićRecenzent: Ana Toskić CvetinovićIzdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Blažo NedićPrelom i dizajn: Marko Milićević....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT