Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022. Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavat...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022. Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavati...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Izveštaj o procesu donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

Izveštaj o procesu donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autori: Ana Toskić Cvetinović, Damjan MileusnićDizajn i prelom: Kliker Dizajn Godina: Beograd, 2022. Inicijativa za zaštitu...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Komunikacija građana i Narodne skupštine u Republici Srbiji

Komunikacija građana i Narodne skupštine u Republici Srbiji

 Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autor studije: Damjan Mileusnić Recenzentkinja: Tamara Branković Lektura i korektura: Milica Tošić Dizajn i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji  - Reforma i primena pravnog okvira u odabranim sektorskim oblastima (2021.-2022.)

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Reforma i primena pravnog okvira u odabranim sektorskim oblastima (2021.-2022.)

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Urednik: Uroš Mišljenović Autori: Nina Nicović Ana Toskić Cvetinović Milica Tošić Milica Marinković Vlada Šahović Damjan Mileusnić...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki RTG aparata

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autorka: Marina Mijatović Saradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: jun, 2022.AnalizaStavovi izraženi u ovom istra...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka studije: Marijana RodićSaradnik na studiji: Nikola KrstićRecenzent: Uroš MišljenovićLektura i korektura: Milica TošićDizajn i prelom:...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju

Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autorka: Marina Mijatović Saradnica na istraživanju: Jelena Stanković Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jun, 2022.AnalizaStavovi izraženi u ovom i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Analiza javnih nabavki Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Blažo NedićAutorka: Marina MijatovićSaradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: maj, 2022.Analiza Stavovi izraženi u ovom istraživa...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Prava i obaveze građana prilikom mirnog okupljanja

Prava i obaveze građana prilikom mirnog okupljanja

Autorka:  Nina Nicović, advokatica  Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Godina:Beograd, februar 2022. Ova publikacija predstav...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT