Partneri Srbija

Aktivni građani protiv korupcije

Aktivni građani protiv korupcije

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – p...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Urednica: Ana Toskić Izdavač: Partners for Democratic Change Serbia Za Izdavača: Blažo Nedić Autori: Blažo Nedić, Ana Dešić, Darja Koturović Prevod: Toni Bislimi, Adelina Fazliu Lekt...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Autori: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Skraćenu i pojednostavljenu verziju Praktikum...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za Izdavača: Blažo Nedić Urednici: Blažo Nedić, Ana Toskić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović, Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

PRAKTIKUM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE Autorke: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Izda...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Izdavač: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd Za Izdavača: Wendy Werner Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milа...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Izdavač:Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Autori:prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Mati...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT