Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

  Autori analize: Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Lj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Autor analize: Kristina Kalajdžić Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubovi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Autor analize: Milan Stefanović Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Prelom, lektura i korektura: Tamara L...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javna funkcija – privatna stvar?

Javna funkcija – privatna stvar?

Autori: Ana Toskić, dr Jelena Kleut, Kristina Kalajdžić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: K...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Autor analize: Danica Jolović, Miroslav Nikolić, dr Branko Radulović, Stefan Dragutinović, dr Jelena Pavlović, Dragana Nešković, Uroš Mišljenović i Milan Stefanović. Oktobar 2017....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Urednik: Blažo Nedić Autori: Blažo Nedić, Nebojša Đuričić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Štampa: Manu...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

Urednici: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Autori: dr Jelena Kleut, Nina Andulajević, dr Goran Ilić, Dragana Prodanović, Tamara Bogojević, Tomo Zorić, dr Marina Matić Bošković, Đorđe Ivan...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Urednik: Jugoslav Tintor Izdavač: Advokatska komora Srbije Za izdavača: Dragoljub Đorđević Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 1.500 Septembar 20...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Autori: Dr Jelena Kleut, Uroš Mišljenović Urednica: Ana Toskić Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Lektur...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

  Autori: Uroš Mišljenović, Ana Toskić Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Lektura i korektura: Mili...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT