Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autori analize: Nenad Kovačević Saradnici: Mirjana Stevanović, Kristina Kalajdžić i Uroš Mišljenović Lektura i korek...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Priredili: Istraživački tim Partnera Srbija Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Lektura i korektura: Tamara Ljubović Prelom i dizajn: Dosije studio Beograd, oktobar 2020....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

  Izdavač:Partneri Srbija Za izdavača:Ana Toskić Cvetinović Autori analize: Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Damjan Mileusnić, Nastasija Stojanović, Kristina Kalajdžić Lektura i kor...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

Autor: dr Jelena Kleut Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Lektura i korektura: Tamara Ljubović Prelom i dizajn: Dosije studio Beograd, jun 2020. Ova publikacija objav...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

Autor: Damjan Mileusnić Saradnici na istraživanju: Uroš Mišljenović i Ana Toskić Cvetinović Recenzent: Mihailo Pavlović Lektura i korektura: Nastasija Stojanović Dizajn i prelom: Dosije st...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Video nadzor: sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

Video nadzor: sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

Autor: Kristina Kalajdžić Saradnici na istraživanju: Uroš Mišljenović i Ana Toskić Cvetinović Recenzent: Blažo Nedić Lektura i korektura: Tamara Ljubović Dizajn i prelom: Dosije studio...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Autori analize: Rade Đurić, Nenad Kovačević Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Lektura i korektura: Tamara Ljubo...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji - Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji - Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Autori analize: Milan Stefanović, Kristina Kalajdžić Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Lektura i korektura: Tamara...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Autori: Ivan Radojević i Rade Đurić Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić i Uroš Mišljenović (Partneri Srbija) Recenzentkinja: Jelena Babić Lektura i korektura: Tamara Ljubo...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Autorka analize: Marina Mijatović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović Januar 2019....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT