Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Izdavač: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd Za Izdavača: Wendy Werner Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milа...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog r...

Saznajte više
Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Autorka: Ana Dešić Womens-Rights-Image-2Jednakost ljudi predstavlja stari demokratski zahtev sadržan u Deklaraciji prava čoveka i građanina: „Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima“[1]....

Saznajte više
Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

Autorka: Ana Dešić Informisanje žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, razvijanje sistema besplatne pravne pomoći za žene izložene diskriminaciji na tržiš...

Saznajte više